FINANSOWANIE

Podpowiadamy, umawiamy

Nabywaj nowe umiejętności bez obciążania domowego budżetu. Na wszystkie szkolenia INQ Tattoo można uzyskać bezzwrotne dofinansowania z różnych instytucji. Jest też możliwość skorzystania z systemu ratalnego. Jeśli chcesz uzyskać pomoc na każdym etapie starania się o dofinansowanie, skontaktuj się z nami.

Róża z pająkiem
Kursant wykonujący tatuaż

DOTACJE Z URZĘDU
PRACY

Osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy mogą skorzystać z różnych form wsparcia w ramach środków publicznych. Nasza Akademia wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dlatego możesz wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie z Urzędu Pracy. Koszt kursu nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia.

W związku ze skierowaniem na szkolenie uczestnikowi przysługuje:

  • pokrycie przez urząd kosztów badań lekarskich przed rozpoczęciem szkolenia;
  • odszkodowanie z tytułu ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem;
  • stypendium szkoleniowe – wypłacane w okresie odbywania szkolenia w wysokości 120% kwoty zasiłku.

Kontaktując się z właściwym urzędem, podaj nasz nr RIS: 2.10/00081/2021.

tatuaż połączone dłonie

DOTACJE Z BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH

BUR to platforma stworzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zawierająca szeroki wachlarz ofert usług szkoleniowych i doradczych. Platforma ta ma na celu umożliwienie przedsiębiorcom wyboru najbardziej adekwatnych szkoleń do potrzeb firmy i jej pracowników w ramach dofinansowania udzielanego przez Operatorów Projektu. 

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy, w tym również osoby pracujące na własny rachunek, mogą ubiegać się o refundację kosztów poniesionych na szkolenia do 80% ich wartości.

tatuaż na plecach - delikatna mandala

DOTACJE Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to projekt utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia pracodawców i pracowników. Głównym celem projektu jest zapobieganie utracie zatrudnienia z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Z finansowania szkoleń mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa, które zatrudniają minimum jedną osobę w ramach umowy o pracę. O refundację kosztów kursu może ubiegać się pracodawca oraz każdy zatrudniony w jego salonie pracownik w ramach umowy o pracę.

Poziom dofinansowania kosztów kształcenia dla mikroprzedsiębiorstw wynosi 100 %.

Nie musisz posiadać żadnych dodatkowych umiejętności i kompetencji. Uzyskasz od nas wszystkie niezbędne informacje na temat finansowania szkoleń z KFS. Doradzimy Ci w kwestii wyboru poziomu oraz rodzaju szkolenia dla ciebie oraz Twoich pracowników. Przeprowadzimy Cię przez całą ścieżkę ubiegania się o wsparcie.

Tatuaż realistyczny przedstawiający konia

PŁATNOŚĆ W SYSTEMIE RATALNYM

Wychodząc naprzeciw waszym oczekiwaniom, podjęliśmy współpracę z wieloma bankami w celu zwiększenia dostępności szkoleń w systemie ratalnym. Zapoznaj się ze szczegółową ofertą szkoleń na naszej stronie lub skontaktuj z nami w celu omówienia twojego doświadczenia, potrzeb szkoleniowych i predyspozycji. Wypełnij formularz kontaktowy lub podaj nam swoje dane podczas konsultacji telefonicznych/mailowych. Nasz partner skontaktuje się z Tobą telefonicznie, aby dobrać najbardziej dogodną formę finansowania. Raty udzielane są całkowicie online bez konieczności wizyty w placówce banku.

; ;